Opartisk besiktning av golv- och våtrumsarbeten

Välkommen,

GW Golv & Våtrumskonsult drivs av Guy Wallin. Med tio års arbete som golvläggare, tjugo år som golvläggarlärare, över trettio år som våtrumskontrollant / golvbesiktningsman och femtio år i samröre med golvbranschen, är han en av Sveriges mest erfarna golv- och våtrumskonsulter. Inspektioner och expertutlåtande av våtrum utförs för såväl privata konsumenter som för juridiska personer.

För dig som ställer krav på fackmannamässigt utförande av golv- eller våtrumsarbeten:

– färdigställda
– påbörjade
– planerade

Professionell rådgivning och stöd erbjuds till dig som:

– företag
– annan organisation
– privatperson

Kostnadsbild: Se Tjänster


Kontroll av tätskikt i badrum för GVK

Guy Wallin har aktivt jobbat med Svensk Våtrumskontroll (GVK) sedan dess start, 1987. Filmklippet nedan visar på vad en typisk stickprovskontroll kan innebära.

Video av GVK