Länkar

www.gvk.se
GVK innebär säkra våtrum genom:
– auktoriserade företag med specialutbildad personal för våtrumsarbeten
– utgivning av SÄKRA VÅTRUM, GVK:s branschregler för tätskikt i våtrum
– råd och anvisningar för hur underlaget ska vara beskaffat innan tät-/ytskikt appliceras/monteras, de s.k. GVK-förutsättningarna
– branschgodkända produkter/konstruktioner (plast och keramik)
– ständiga kvalitetskontroller på utförda arbeten i våtutrymmen genom GVK:s länskontrollanter

www.golvbranschen.se
Golvbranschen är det samlande namnet för branschorganisationen GBR, dess servicebolag GBR Service AB och Golvbranschens Förlags AB samt alla ingående arbetsgrupper och kommittéer. Golvbranschens Riksorganisation, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled. GBR Service AB arbetar med bl a information, forskning, utbildning och teknisk/juridisk rådgivning. Inom organisationen finns entreprenörer, golvfackhandlare och leverantörer representerade

www.sakervatten.se
Säker Vatteninstallation är ett initiativ från VVS-branschen för att minimera risken för vattenskador, legionella, brännskador och förgiftning orsakade av bristfälliga vatteninstallationer.

www.boverket.se
Boverkets byggregler gäller vid nybyggnad och vid tillbyggnad då byggnadens volym ökar.

www.bkr.se
Utgivare av BBV: Byggkeramikrådets branschregler för våtrum.

www.byggtjanst.se
Utgivare av litteratur kring byggande, bl.a. AMA som är avsedd att tjäna som underlag vid upprättande av beskrivningar och syftar till att förenkla arbetet med att formulera beställarens krav på den färdiga produktionen och dess olika delar.

www.konsumentverket.se
Här får privatperson vägledning om Konsumentlagens innehåll och tillämpning.

www.arn.se
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt – och utan avgift för parterna – pröva konsumenttvister.