Företaget


Länskontrollant för våtrum åt GVK i Stockholms län

GBR-godkänd besiktningsman för konsumentsektorn gällande golvarbeten

Besiktningar av golv och våtrum i egen regi
→ Se tjänster


 

Om Guy Wallin

– GBR-godkänd besiktningsman för konsumentsektorn

– Opartisk kontroll av golv– och våtrumsarbeten åt företag och
andra organisationer

– Kursledare för GVK-legitimering

– 10 år som golvläggare

– 20 år som golvläggarlärare i gymnasieskolan

– 30 år som våtrumskontrollant

– Expertuppdrag åt skolöverstyrelsen och skolverket

– Läromedelsproduktion för gymnasieskolan

– Kursmaterialproduktion åt golvbranschen

 

 

Guy Wallin