Tjänster

 


 

Stickprovskontroller åt GVK

Alla våtrum som utförs av GVK-anslutna företag skall anmälas till GVK.
Länskontrollanten väljer ut ett antal våtrum.
Kontaktar beställaren/kunden för tid och utför kontrollerna.

GVK betalar kontrollen, golvföretaget eventuell återkontroll.

 

gvk logga

 


 

Beställda GVK-kontroller

GVK-anslutna företag eller beställare som anlitat GVK-företag kan beställa särskilda våtrumskontroller av Guy Wallin, länskontrollant för Stockholm.
Besiktningarna av våtrum kan gälla:

  • förutsättningar inför arbeten
  • tätskiktskontroll inför keramiska arbeten
  • kontroll av monterad keramik
  • ytskikts- och tätskiktskontroll av plastmattor

Beställaren betalar besiktningen: 1200 kr/tim. + moms. Kostnaden styrs av: Restid, besiktning, för-/efterarbete samt utfärdande av protokoll

 

gvk logga

 


 

Golvkontroller åt konsumentsektorn

 

Både enskilda konsumenter och golvföretag som utfört arbete åt enskild konsument kan få utfört en besiktning av Guy Wallin: godkänd GBR-besiktningsman för golvmaterial gällande linoleum, plast, sten, textil, trä och laminat.

Beställaren betalar besiktningen. Kostnadsbild som ovan

 

gbr logga

 


 

Golv- och våtrumsbesiktningar i egen regi


GW Golv & Våtrumskonsult utför besiktningar av golv– och våtrumsarbeten i egen regi åt juridiska personer och privatpersoner.

Beställaren betalar besiktningen. Kostnadsbild som ovan